newcact.com

อังคาร, กุมภาพันธ์ ๒๐, ๒๕๖๑

ปั้นคน

สถาบันปั้นคน (อ.ปั้น)
 
สถาบันปั้นคน    เป็นสถาบันที่เปิดคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอนการฟื้นฟู-บำบัด-พัฒนา  ของ อ.ปั้น   เราเปิดมานานกว่า 10 ปี      ซึ่งมีคอร์สต่างๆ ที่เราเปิดสอนมีดังนี้
 
1.กลุ่มคอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็ก 
2. สถาบันพัฒนาสมอง 
3. สถาบันเพิ่มศักยภาพตนเอง 
4. กลุ่มคอร์ส คนฉลาด-คนอัจฉริยะ
5. คอร์สปรับบุคลิกภาพ 
 
 

สถาบันเพิ่มศักยภาพตนเอง

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain