newcact.com

ศุกร์, เมษายน ๒๐, ๒๕๖๑

คอร์ส ตาไม่ปกติ - กระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน

(สำหรับผู้ที่มีตาไม่ปกติ – ตาเข ตาเหล่ – ตาขี้เกียจ - ปัญหาตา อื่นๆ )

ฝึกกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน  พูด เพิ่มสมาธิ-ความจำ การอ่านเขียน การเรียนรู้  ให้ดีขึ้น

ถ้าเรียนไม่ได้ผล· เราพร้อมคืนเงิน ภายใน 1 เดือน )

 

 

ถ้าลูกท่านมีปัญหาสายตา  แล้ว ทำให้พัฒนาการล่าช้า เช่น การพูด สมาธิ--ความจำ  การเรียนรู้  การอ่านเขียน  ไม่ดี เรารับสอนเพื่อ  กระตุ้นพัฒนาการทุกด้านให้ดีขึ้น


หากลูกท่าน มีปัญหา ดังนี้

-           การพูด สื่อสาร

-          สมาธิสั้น   สมาธิไม่ดี

-          ความจำ  ไม่ดี

-          เรียนรู้อะไรช้า   เข้าใจอะไรยาก

-          อ่านเขียน ไม่ออก  /  อ่านเขียน ไม่คล่อง

-            พฤติกรรม  /  การเข้าสังคม

 

 

เป้าหมายการฝึก  กระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆให้ดีขึ้น

-            การพูด สื่อสาร  ดีขึ้น

-          มีสมาธิในการเรียน  /  สมาธิดี   ยาวนาน

-          ความจำดี

-           เรียนรู้เร็วขึ้น   เข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น

-           อ่านเขียน คล่องขึ้น   และ  การอ่านเขียน ได้ถูกต้อง แม่นยำ

-             พฤติกรรมดีขึ้น   การเข้าสังคมดีขึ้น

 

 

 

คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส  คือ

1.สำหรับเด็กอนุบาล - ประถม

2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย

3.สำหรับ นักศึกษา - ผู้ใหญ่

เรียนครั้งละ 1.5 ชม.

 

ค่าเรียน 3500 บาท/เดือน   

-    กรณีเป็นน้อย   เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์  ครั้งละ 1.5 ชม.  เรียน 3-4 เดือน (มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง)    รับไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม    สนใจโปรดจองที่ด่วน!!! 
-    กรณีเป็นปานกลาง-มาก   เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์  ครั้งละ 1.5 ชม.  เรียน 5-6 เดือน (มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง)    รับไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม    สนใจโปรดจองที่ด่วน!!

 

 

หมายเหตุ   ถ้าเด็กอยู่ไกลมากๆ ต่างจังหวัด  ท่านสามารถเรียนออนไลน์ได้

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @znh9554d    (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

หรือส่ง SMS มาที่เบอร์  089-1690911

 

 

เงื่อนไขการรับประกัน -  การมาเรียนต่อเนื่อง ทำตามแนวทางการสอน ·แล้วไม่เห็นผลชัดเจน · เรายินดีคืนเงิน ภายใน 1 เดือน

 

 


เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain