newcact.com

พุธ, กุมภาพันธ์ ๒๐, ๒๕๖๒

P-ความเข้าผิดเรื่อง IQ

เรียนผู้ดูแลเว็บไซด์  และท่านบรรณาธิการ

จาก  อ.ปั้น

ผม อ.ปั้น   เปิดสถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก    โดยสอนเด็กพิเศษต่างๆ  รวมทั้งเด็กปกติ    ซึ่งตลอดที่ผ่านมามีผู้ปกครองเข้ามาปรึกษา  หรือส่งจดหมายมาถาม  เรื่องการเพิ่มพัฒนาการเด็กในประเด็นต่างๆ  ซึ่งผมได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจ   ส่งไปยังนิตยสาร  สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์  ต่างๆตลอดมา  เพื่อประโยชน์ของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน      ถ้าท่านสนใจบทความของผมสามารถนำไปลงในนิตยสาร  สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์  ของท่านได้ทันที    ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น   (แต่ห้ามแก้ไขบทความใดๆทั้งสิ้น  ก่อนขออนุญาติจากผม)

 

บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม


อ.ปั้น  สถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก

Email ;  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน             โทร  089-169-0911

 

 

บทความ    ความเข้าผิดเรื่อง IQ

           มีคนจำนวนมากคิดว่า IQ เป็นสิ่งที่มีตั้งแต่เกิด  ไม่สามารถพัฒนาได้  ซึ่งความคิดเช่นนี้สำหรับผม คิดว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างมาก  เด็กตั้งแต่เกิดไม่สามารถอ่านหนังสือออก  แต่พอได้รับการศึกษาก็สามารถอ่านออก เขียนได้  ซึ่งหมายความว่าคนเราได้รับการพัฒนาสมองผ่านการเรียนรู้  ดังนั้นระดับ IQ ก็สามารถเปลียนแปลงได้โดยการสอนเพื่อกระตุ้น IQ   แต่ความสามารถในการยกระดับ  IQ  ของเด็กให้สูงขึ้นเท่าไหร่นั้นเป็นประเด็นสำคัญ  เพราะคนทุกคนน่าจะสามารถพัฒนา IQ ได้  แต่ก็มีระดับสูงสุดของการพัฒนา  และมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ อัตราความสามารถในการพัฒนา IQ ต่อระยะเวลาหนึ่ง (ความเร็วในการพัฒนา)  ซึ่ง 2 ตัวนี้เป็นตัวกำหนดความสามารถในการพัฒนาของเด็ก

 

สิ่งที่สำคัญ  คือ

- ระดับ IQ สูงสุดที่เราสามารถพัฒนาได้

- อัตราความสามารถในการพัฒนา IQ ต่อระยะเวลาหนึ่ง (ความเร็วในการพัฒนา) ·

ซึ่ง 2 ตัวนี้เป็นตัวกำหนดความสามารถในการพัฒนาของเด็ก

 

 

---------------------------------------

 

 

`คอร์สที่เราเปิดสอน  เด็ก IQ ต่ำ

1.คอร์สเพิ่มความฉลาด - เพิ่ม IQ   สำหรับท่านที่ลูกมี IQ ต่ำ - ความฉลาด สติปัญญา น้อยกว่าคนอื่นๆ

เราเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาให้  ฉลาดขึ้น-เก่งขึ้น-เป็นอัจฉริยะได้

 

2.คอร์สเพิ่มความจำ-เพิ่มสมาธิ เพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้น

 

3.คอร์ส อยากเปลี่ยนเป็นคนฉลาด   (สำหรับ ผู้ที่อยากเปลี่ยนตัวเองให้ฉลาดขึ้น    ฉลาดในการทำงาน – การเรียน - การใช้ชีวิต )

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain