Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : การเรียนซ้ำชั้นไม่ช่วยอะไร นอกจากจะมีเทคนิคใหม่

(อ.ปั้น - สถาบันปั้นคน - www.punkhon.com)


โรงเรียนบางแห่งให้เด็กที่เรียนตกซ้ำชั้น ซึ่งผมคิดว่าแทบจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเด็กเลยแม้แต่น้อย นอกจากทางสถาบันการศึกษาจะมีเทคนิคใหม่ๆ เพราะถ้าให้เด็กช้ำชั้น แต่รูปแบบการเรียนการสอนยังเป็นรูปแบบเดิม เด็กก็เหมือนมาเรียนสิ่งเดิมอีกครั้ง ซึ่งอาจจะช่วยได้บ้าง แต่ไม่มากนัก เพราะการที่เด็กเรียนตกต้องซ้ำชั้นเด็กเองก็มีส่วนผิดบ้าง แต่อีกส่วนหนึ่งคือระบบการสอนโรงเรียน ก็คงมีจุดบกพร่องจึงทำให้เด็กสอบตกซ้ำชั้น อาทิ ระบบการควบคุมนักเรียน รูปแบบการสอนที่ไม่เหมาะกับเด็ก สภาวะแวดล้อมในห้องเรียนบางอย่าง ระบบการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะ เป็นต้น อีกทั้งเมื่อเด็กรู้ว่าตัวเองต้องซำ้ชั้น ต้องมาเรียนอะไรที่มันเหมือนเดิมๆน่าเบื่อ เด็กก็ไม่อยากมาเรียน อีกทั้งเด็กที่เรียนซ้ำชั้นส่วนใหญ่จะอายเพื่อน ทำให้เกิดเป็นปมด้อยได้ง่าย ถ้าถูกเพื่อนล้อ
ดังนั้นถ้าทางโรงเรียนจะให้เด็กซ้ำชั้นควรมีเทคนิคใหม่ๆมาช่วยในการเรียนการสอนเด็ก เพื่อที่ว่าเด็กที่ซ้ำชั้นจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องมาเรียนอะไรเดิมๆที่เคยผ่านมากับรุ่นน้องตัวเอง แล้วเทคนิคนี้ควรเป็นเทคนิคที่ทำให้เด็กพัฒนาได้อย่างแท้จริง ไม่ต้องเรียนซ้ำชั้นอีก พร้อมกับการดูแลเด็กไม่ให้ถูกล้อเลียนจากเด็กๆในโรงเรียนที่ถูกซ้ำชั้น……***

ผมเองไม่ได้คัดค้านการเรียนซ้ำชั้น แต่ผมคิดว่าควรทำเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้น และถ้าจะให้เด็กเรียนซ้ำชั้น ก็ควรมีการเปลี่ยนแปลงระบบการสอนด้วย เพื่อให้การซ้ำชั้นเป็นประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด


บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม

" หมอรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกันนั้นคือ ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

ชื่อ :   admin
วันที่ : 2015-09-02 21:35:50


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.