Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : เงื่อนไขของการใช้ สติบำบัด

(อ.ปั้น - www.pundaw.com)
.
.
“Mindfulness” เป็นสติบำบัด ที่สอนให้ตัวเรามีสติ รับรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นและรู้จักปล่อยวาง นิ่ง เฉย เช่น เวลาโกรธ แทนที่จะเป็นฉันโกรธ ก็จะเปลี่ยนเป็น ฉันเห็นความโกรธ และมีสติในความคิดคือ แทนที่จะมีอารมณ์วิ่งไปตามความคิด แล้วก็ทุกข์กับความคิดนั้น ก็กลายเป็นฉันเห็นความคิด แล้วความคิดก็เพียงแค่เกิดขึ้น และก็ดับไป เราไม่ต้องไปเป็นทาส หรือ ยึดติดความคิดลบนั้น ซึ่งการบำบัดสติกำลังได้รับความนิยมมากในตอนนี้
.
.
แต่ การบำบัดสติ อาจจะไม่เหมาะกับบางปัญหาบางสถานการณ์ ดั่งในความจริงที่ว่า #เราจะทนดูความเจ็บปวด__ความทุกข์ใจได้ไม่นาน__หากความทุกข์ใจนั้นมันมีมากเกินไป หรือ อยู่ในช่วงแรกๆของเหตุการณ์ที่ได้รับสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจ เช่น การเศร้าเสียใจอย่างรุนแรงชนิดควบคุมตัวเองไม่อยู่ การได้รับการสะเทือนใจอย่างมาก การมีอารมณ์โกรธชนิดที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจต้องใช้วิธีบำบัดแบบอื่น จนกว่าความทุกข์นั้น อยู่ในระดับที่เราสามารถทนดูสิ่งเหล่านี้ได้ เหมือนประโยคที่ว่ากาลเวลาจะรักษาแผลในจิตใจ เมื่อกาลเวลาผ่านไปยังคงมีความทุกข์ใจอยู่ แต่อยู่ในระดับที่เราทนดูมันได้ และ พร้อมที่จะมีสติไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ สิ่งเหล่านั้น
.
.
สรุป การบำบัดสติ เหมาะกับความทุกข์ หรือปัญหาที่ไม่รุนแรงมาก อยู่ในระดับที่เราทนดูความทุกข์เหล่านั้นได้ เพื่อที่จะไม่มีอารมณ์ตามความคิด หรือ สิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจ (ระดับความทุกข์ในแต่ละปัญหา แต่ละคนไม่เท่ากัน)
.
แต่ความทุกข์ที่รุนแรงเกินจิตใจรับไว้ อาจต้องใช้วิธีบำบัดแบบอื่น จนกว่าความทุกข์นั้นจะลดลงมา ในระดับที่เราทนดูความทุกข์นั้นไหว จึงใช้สติบำบัด
.
.
.
บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม
.
" หมอรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกันนั้นคือ ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

ชื่อ :   admin
วันที่ : 2018-05-08 09:47:40


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.