Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : เด็กไม่ทำตามคำสั่ง กับ การไม่เข้าใจภาษา

อ.ปั้น - สถาบันปั้นคน - www.punkhon.com


เด็กที่ไม่ทำตามคำสั่งแบ่งออกเป็น 2กรณี
👍กรณีที่1. เด็กไม่ทำตามคำสั่งบางคนสาเหตุเกิดมาจากการไม่เข้าใจภาษา มีปัญหาการพูดสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์ จึงส่งผลทำให้เกิดการไม่ทำตามคำสั่ง ต้องแก้ไขด้านการพูดสื่อสารให้สมบูรณ์ เข้าใจภาษามากขึ้น จึงจะทำให้เด็กเข้าใจคำสั่งและทำตามคำสั่งได้
👍กรณีที่2. เด็กบางคนเข้าใจภาษาพูดและสื่อสารสมบูรณ์แต่ไม่ทำตามคำสั่ง จึงต้องปรับและแก้ไขในด้านพฤติกรรมให้ดีขึ้น

ดังนั้น เด็กที่ไม่ทำตามคำสั่ง เราต้องวิเคราะห์ให้ถูกว่า เด็กเข้าใจภาษาไม่สมบูรณ์ หรือว่าเด็กเข้าใจภาษาแต่ไม่ทำตามคำสั่ง


บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม


" หมอรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกันนั้นคือ ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

ชื่อ :    admin
วันที่ : 2019-06-22 15:35:48


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.