Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : การแปลภาษาไม่สมบูรณ์กับภาวะสมาธิสั้น

อ.ปั้น - สถาบันปั้นคน - www.punkhon.com
Line : @puncenter


ทุกวันนี้เราจะพบว่าปัญหาเด็กสมาธิสั้นค่อย ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากจากในอดีต สาเหตุของการเกิดสมาธิสั้นมีได้จากหลายปัจจัย แต่วันนี้เราจะมาพูดถึง “สมาธิสั้นที่เกิดจากการแปลภาษาไม่สมบูรณ์”
.

เด็กที่มีการแปลภาษาไม่สมบูรณ์ คือ เด็กที่เข้าใจภาษาในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ เด็กที่พูดจารู้เรื่อง ตอบตรงคำถาม แต่จะเป็นเพียงในคำถามที่เป็นเชิงชีวิตประจำวัน หรือคำถามสั้นๆ แต่พอเป็นการจับประเด็นเรื่องยาว ๆ เด็กมักจะไม่สามารถจับได้ หรือจับได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการไปเรียน เพราะโดยมากสิ่งที่ครูสอนมักจะเป็นเรื่องยาว ๆ หากเด็กไม่สามารถจับประเด็นได้ หรือจับได้ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นแบบใด ก็จะส่งผลต่อการเข้าใจในเนื้อหาการเรียน จนรบกวนจิตใจให้เกิดอาการไม่มีสมาธิ เริ่มแรกอาจเป็นเพียงอาการไม่มีสมาธิ คือไม่จดจ่อกับสิ่งที่เรียน เป็นเพียงระยะสั้น ๆ แต่เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้ง วันเวลาผ่านไป นานวันเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยไม่มีสมาธิ คือไม่จดจ่อกับสิ่งที่เรียนตลอดเวลา โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมาของ นิสัยไม่มีสมาธิ หรือสมาธิสั้นจะเริ่มจากการยุกยิก เหม่อลอย หากมากเข้าก็จะเริ่มก่อกวนการเรียน โดยการลุกออกจากที่นั่งของตน เดิน หรือแม้แต่วิ่ง ตัวอย่างเหมือนเราอยู่ในห้องที่เรียนที่สอนเป็นภาษาจีน แล้วเราฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง มันจะทำให้เราไม่มีสมาธิ พอเราไม่มีสมาธิบ่อย ๆ มันทำให้เกิดนิสัยไม่มีสมาธิ
.
กล่าวโดยสรุปคือ เริ่มแรกเด็กไม่ได้มีอาการของสมาธิสั้น แต่มีอาการของการแปลภาษาที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถจับใจความเรื่องยาวได้ เลยส่งผลต่อความเข้าใจ และการจดจ่อ เริ่มแรกอาจเป็นเพียงอาการ แต่นานวันเข้าก็สะสมจนกลายเป็นนิสัยไม่มีสมาธิหรือเป็นสมาธิสั้นนั่นเอง

.
.
บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม
.
.
" หมอรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกันนั้นคือ ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

ชื่อ :   admin
วันที่ : 2023-07-03 11:17:21


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.