newcact.com

พฤหัสบดี, ธันวาคม ๐๒, ๒๕๖๔

P-ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง กับ สมาธิสั้น

 

เรียนผู้ดูแลเว็บไซด์··และท่านบรรณาธิการ
จาก··อ.ปั้น
ผม อ.ปั้น···เปิดสถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก····โดยสอนเด็กพิเศษต่างๆ··รวมทั้งเด็กปกติ····ซึ่งตลอดที่ผ่านมามีผู้ปกครองเข้ามาปรึกษา··หรือส่งจดหมายมาถาม··เรื่องการเพิ่มพัฒนาการเด็กในประเด็นต่างๆ··ซึ่งผมได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจ···ส่งไปยังนิตยสาร··สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์··ต่างๆตลอดมา··เพื่อประโยชน์ของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน······ถ้าท่านสนใจบทความของผมสามารถนำไปลงในนิตยสาร··สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์··ของท่านได้ทันที····ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น···(แต่ห้ามแก้ไขบทความใดๆทั้งสิ้น··ก่อนขออนุญาติจากผม)
อ.ปั้น··สถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @znh9554d (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book : อ.ปั้น พุทธะ

บทความ··ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง กับ สมาธิสั้น

 

เด็กที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก จะทำให้เราไม่กล้าพูดไม่กล้าถามครู ไม่ค่อยมีเพื่อน เมื่ออยู่ในห้องเรียน เวลาเราเรียนแล้วไม่เข้าใจ เราก็ไม่กล้าถามครู และไม่กล้าถามเพื่อน เมื่อเรียนในสิ่งที่สูงขึ้นไป จะยิ่งไม่เข้าใจเพราะพื้นฐานก็ยังไม่เข้าใจในบางส่วน ดังนั้นเมื่อเรียนสิ่งที่สูงขึ้นจะยิ่งไม่เข้าใจ ยิ่งเรียนยิ่งไม่เข้าใจ ก็ทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน คนเรายิ่งเรียนสิ่งใดแล้วไม่เข้าใจ สมาธิจะน้อยลงเรื่อยๆ เพราะเราฟังไม่เข้าใจ นานๆเข้าก็กลายเป็นนิสัยสมาธิไม่ดี เวลาเรียนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งบางคนมาดูอาจคิดว่าเด็กมีสมาธิไม่ดี แต่ถ้าสังเกตคือ นอกจากเด็กสมาธิไม่ดีแล้ว ยังมีความไม่เชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งการแก้ปัญหานอกจากทำให้เด็กมีสมาธิแล้ว ยังต้องทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก รวมทั้งกลับไปแก้ที่พื้นฐานที่ได้ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ด้วย


บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม

 

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain