Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : ภาวะไม่นิ่งเนื่องจากสติปัญญาเลิศ

ภาวะไม่นิ่งเนื่องจากสติปัญญาเลิศ
(อ.ปั้น - www.punkhon.com)


เด็กสติปัญญาเลิศ คือ เด็กที่มีความสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กปกติมาก ( รวมทั้งเด็กที่รู้เพราะเรียนพิเศษมาก่อนแล้ว) จะทำให้เด็ก รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน เนื่องจากเด็กจะต้องมาเรียนในสิ่งที่รู้อยู่แล้ว เรียนซ้ำ เรียนแล้วเรียนอีก จึงทำให้เด็กรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน จนเกิดเป็นความไม่สนใจในการเรียน ครูถ้าไม่รู้ ก็จะมองว่าเด็กไม่นิ่ง ไม่มีสมาธิในการเรียน ก็เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่จะสอนเด็กคละกัน มีทั้งเด็กเก่ง เด็กไม่เก่ง เรียนรู้เร็ว-ช้า ปะปนกันในห้องเรียน นั่นคือ จะเป็นการกั้นขวางอัจฉริยะภาพของเด็กที่สติปัญญาเลิศ


*** แนวทางแก้ คือ เด็กสติปัญญาเลิศควรย้ายห้อง หรือเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ เพื่อให้อัจฉริยะภาพของเด็กได้ถูกดึงมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป


*** การมีภาวะสติปัญญาเลิศมี 2 แบบ คือ
 สติปัญญาเลิศทุกวิชา ให้ พาร์ท ชั้นเรียน หรือไปอยู่ห้องเด็กเรียนเก่ง เด็กอัจฉริยะภาพเท่านั้น
 สติปัญญาเลิศบางวิชา ในวิชาที่เด็กเก่ง มีความสามารถแล้ว ให้มีชีทแยกเฉพาะของเด็ก หรือ ส่งไปเรียนกับรุ่นพี่อีกชั้นที่สูงกว่า เฉพาะในรายวิชานั้น

ชื่อ :   admin
วันที่ : 2014-10-02 11:54:44


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.