Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง กับ สมาธิสั้น

ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง กับ สมาธิสั้น
( อ.ปั้น : สถาบันปั้นคน )เด็กที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก จะทำให้เราไม่กล้าพูดไม่กล้าถามครู ไม่ค่อยมีเพื่อน เมื่ออยู่ในห้องเรียน เวลาเราเรียนแล้วไม่เข้าใจ เราก็ไม่กล้าถามครู และไม่กล้าถามเพื่อน เมื่อเรียนในสิ่งที่สูงขึ้นไป จะยิ่งไม่เข้าใจเพราะพื้นฐานก็ยังไม่เข้าใจในบางส่วน ดังนั้นเมื่อเรียนสิ่งที่สูงขึ้นจะยิ่งไม่เข้าใจ ยิ่งเรียนยิ่งไม่เข้าใจ ก็ทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน คนเรายิ่งเรียนสิ่งใดแล้วไม่เข้าใจ สมาธิจะน้อยลงเรื่อยๆ เพราะเราฟังไม่เข้าใจ นานๆเข้าก็กลายเป็นนิสัยสมาธิไม่ดี เวลาเรียนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งบางคนมาดูอาจคิดว่าเด็กมีสมาธิไม่ดี แต่ถ้าสังเกตคือ นอกจากเด็กสมาธิไม่ดีแล้ว ยังมีความไม่เชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งการแก้ปัญหานอกจากทำให้เด็กมีสมาธิแล้ว ยังต้องทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก รวมทั้งกลับไปแก้ที่พื้นฐานที่ได้ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ด้วย


บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม


www.punkhon.com

ชื่อ :   อ.ปั้น : สถาบันปั้นคน
วันที่ : 2015-05-25 12:22:11


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.