Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : ปัญหาการเรียน ของ โรงเรียนร่วม

(อ.ปั้น - สถาบันปั้นคน - www.punkhon.com)


วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนร่วมคือ ต้องการให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ระหว่างเด็กปกติ กับ เด็กพิเศษ ถ้าเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและเรียนได้ ปัจจุบันทางเลือกจากโรงเรียนร่วมเหล่านี้ อาจเป็นความหวังของผู้ปกครองหลายท่านที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ ได้พาลูกเข้ารับการศึกษากับทางโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือแม้กระทั้งเอกชน
ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง จริงอยู่ที่ทางโรงเรียนเปิดหลักสูตรนี้เพื่อขยายโอกาสกับทางกลุ่มเด็กพิเศษ โดยส่วนใหญ่ผู้บริหาร และครู จะพยายามจัดรูปแบบการสอนและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างเพื่อความพร้อมในการเรียนร่วม แต่ปัญหาที่ค่อนข้างยาก คือ การทำความเข้าใจกับนักเรียนในห้อง นักเรียนในโรงเรียน ไม่ให้มีการแบ่งแยกเกิดขึ้น ระหว่างเด็กปกติ กับเด็กพิเศษ ในลักษณะที่ทำให้เด็กพิเศษรู้สึกว่าตนเองถูกมองแบบแปลกแยก ถูกปฎิบัติแบบไม่เหมาะสม
เพราะปัญหาที่พบบ่อยระหว่าง เด็กพิเศษกับเด็กปกติ คือ
1.เด็กปกติบางคน ล้อเลียน กลั่นแกล้ง และปฏิเสธการเข้าหาพูดคุย จนทำให้เกิดปัญหาตามมานั้นก็คือ เด็กพิเศษเมื่อโดนเพื่อนในห้องล้อเลียน ปฏิเสธการคบหาเด็กก็เกิดความน้อยใจ กลับกลายเป็นเด็กไม่มีเพื่อน มีปัญหาการเข้าสังคม
2.เด็กพิเศษ มีพฤติกรรม การพูด การแสดงออก อื่นๆ ที่อาจดูแปลก และเด็กปกติไม่เข้าใจทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างเด็ก 2 กลุ่มนี้

ปัญหาทั้ง 2อย่าง ที่กล่าว มาจะทำให้บุคลิกพฤติกรรมของเด็กพิเศษเปลี่ยนไปใน 2 แบบ (ทางใด ทางหนึ่ง โดยส่วนใหญ่) คือ
- แบ่งแยกตนเอง ไม่สุงสิงกับเพื่อน จนทำให้ไม่มีเพื่อนในที่สุด
- ตอบโต้ด้วยความรุนแรง ด่าว่า ต่อยตี เพื่อนที่แกล้งกลับไป ทำให้มีพฤติกรรมรุนแรง

ดังนั้น โรงเรียน ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง นอกจากจัดเตรียมการเรียนร่วม ในรูปแบบเนื้อหาการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่เรียน ครู บุคลากรต่างๆ แล้ว การสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างเด็กปกติ กับ เด็กพิเศษ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และทำได้ยากเพราะเด็กนักเรียน แต่ละโรงเรียนมีจำนวนมาก การทำให้เด็กปกติ ทุกคนเข้าใจเด็กพิเศษ รู้จักการอยู่ร่วมกัน ไม่กลั่นแกล้ง ไม่ล้อเลียน เด็กพิเศษเป็นสิ่งจำเป็น การสอนเด็กพิเศษให้ปรับตัวเข้ากับสังคมใหญ่ ซึ่งมีทั้งเด็กที่ดี และเด็กไม่ดี ก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะทุกโรงเรียนย่อมมีเด็กที่ดีและไม่ดี ส่วนใหญ่เด็กที่เกเร มักกลั่นแกล้งเด็กพิเศษ เราจะต้องสอนให้เด็กพิเศษเรียนรู้และแก้ปัญหา เมื่อเผชิญกับคนที่ไม่ดี

สุดท้าย ผมเห็นด้วยกับการเรียนร่วม เพียงแต่พบว่าปัญหาที่สำคัญอันหนึ่ง คือ
ความขัดแย้ง ระหว่างเด็กปกติ กับ เด็กพิเศษ ที่โรงเรียนควรมองและหาทางแก้ไข ในจุดนี้ด้วย


บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม
" หมอรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกันนั้นคือ ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

ชื่อ :   admin
วันที่ : 2016-05-07 16:23:29


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.