Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : พัฒนาการกับการเรียนหนังสือต่างกันอย่างไร?

(อ.ปั้น - สถาบันปั้นคน - www.punkhon.com)


พัฒนาการ คือ สิ่งที่มนุษย์โดยส่วนใหญ่จะทำได้เองเมื่อถึงวัยที่สมควร และเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตพื้นฐาน

การเรียนหนังสือ คือ สิ่งที่มนุษย์โดยส่วนใหญ่จะเรียนรู้ได้ ต้องมีคนสอน และ มักไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตพื้นฐาน แต่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

เด็กพูด เด็กตักข้าว เด็กกินข้าว นั้นคือ พัฒนาการ
เด็กบวก ลบ คูณ หาร เลขมากๆได้ คิดทำโจทย์เลขยากๆ คือ การเรียน
(บางอย่างอาจคาบเกี่ยวระหว่างพัฒนาการ กับ การเรียน เช่น การอ่าน-เขียน)

การส่งเด็กที่พัฒนาการไม่พร้อม เช่น พูดไม่ได้ แปลความยังไม่สมบูรณ์ แล้วไปเรียนอนุบาล มีผลทำให้ พัฒนาการของเด็กยิ่งล่าช้า เพราะเด็กยังพูดไม่ได้ จะเข้าใจคำสั่งของครูไม่ได้ พัฒนาการน้องยิ่งล่าช้าลงไปอีก (เด็กบางคนส่งไปเรียนแล้ว พัฒนาการดีขึ้นก็มี ต้องดูเป็นรายๆไป เพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น เด็ก ครู โรงเรียน เพื่อนของเด็ก) เราไม่ได้คัดค้านการเรียนหนังสือ แต่ควรแบ่งเวลามาฝึกพัฒนาการให้จบโดยสมบูรณ์ เช่น อาจไปเรียน 4 วัน/สัปดาห์ มาฝึกพัฒนาการสัก 1-2 วัน/สัปดาห์ เพราะฉะนั้น พัฒนาการควรมาก่อนการเรียนหนังสือ

ที่ผมเขียนบทความนี้เพราะเด็กบางคน อยู่อนุบาล 2-3 แล้ว ยังพูดไม่ได้ แต่พ่อแม่ก็ให้ไปโรงเรียนทุกวัน ซึ่งผมก็งงว่าไปทุกวันทั้งที่เด็กพูดไม่ได้ แล้วมันจะเกิดประโยชน์อย่างไร ในเมื่อตอนอนุบาล 1 เด็กพูดไม่ได้ แล้วเด็กเรียนผ่านมา 1-2 ปี ก็ยังพูดไม่ได้ แปลว่าสภาพแวดล้อมโรงเรียนไม่สามารถกระตุ้นเด็กให้พูดได้ แต่พ่อแม่ก็ยังให้ไปเรียนทุกวัน แต่ไม่มีเวลามาฝึกพัฒนาการ ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้คัดค้านการไปเรียน แต่ควรแบ่งเวลาบางวันมาฝึกพัฒนาการให้สมบูรณ์โดยเร็ว เพราะพัฒนาการควรมาก่อนการเรียนหนังสือ (ยกเว้น สภาพแวดล้อมโรงเรียนที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้)


บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม


" หมอรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกันนั้นคือ ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

ชื่อ :   admin
วันที่ : 2016-05-29 11:44:47


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.