Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : ปัญหาการพูดไม่ชัด เนื่องจากลิ้นตกใต้เพดานปาก

(อ.ปั้น - สถาบันปั้นคน - www.punkhon.com)
.
.
เด็กบางคน ที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ค่อยได้ฝึกหรือปล่อยละเลยลูกไว้นาน ในช่วงวัยที่เด็กต้องควรพัฒนา ในด้านการพูดการสื่อสาร แต่เด็กกลับไม่ได้รับการฝึกอย่างแท้จริง หรือ เด็กพูดได้แต่พูดน้อย นานๆเข้าเด็กจะเกิดอาการลิ้นตกใต้เพดานปาก จะทำให้ศักยภาพในด้านการพูดของเด็กลดลง ทำให้เด็กพูดไม่ชัด เวลาพูดเสียงต่างๆ เสียงจะดูเพื้ยนๆ เป็นเสียง ออ มอ
.
ดังนั้นเมื่อเด็กถึงวัยที่เริ่มพูด พ่อแม่ควรกระตุ้นให้เด็กพูด และในกรณีที่เด็กพูดได้แต่พูดน้อยมาก พ่อแม่ก็ควรกระตุ้นให้เด็กพูดเยอะขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเสียงเพี้ยนเนื่องจากการไม่พูดนาน หรือ พูดน้อย
.
.
บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม
.
" หมอรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกันนั้นคือ ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

ชื่อ :   admin
วันที่ : 2016-12-04 13:06:30


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.