Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : ปัญหาความจำไม่ดี กับ การเขียนหนังสือไม่ได้

(อ.ปั้น - สถาบันปั้นคน - www.punkhon.com)
.
.
เมื่อเด็กมีความจำไม่ดีอย่างมาก มักจะทำให้การจดจำพยัญชนะหรือจำตัวอักษรไม่ได้ เมื่อจำพยัญชนะหรือตัวอักษรไม่ได้แล้ว ก็จะทำให้เขียนไม่ได้ โดยไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อมือ แต่เกิดมาจากความจำไม่ดีนั้นเอง แล้วเมื่อจำไม่ได้ ก็จะทำให้อ่านไม่ได้ด้วย
.
สรุป คือ
ถ้าอ่านได้ แต่เขียนไม่ได้ มักเกิดจากกล้ามเนื้อมือ
ถ้าอ่านไม่ได้และเขียนไม่ได้ อาจเกิดจากความจำ หรือ เกิดจากทั้ง 2 อย่าง ความจำ-กล้ามเนื้อมือ
.
.
บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม
.
" หมอรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกันนั้นคือ ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "
.
.
.
สถาบัน อ.ปั้น สอนเด็กพิเศษ-พัฒนาการช้า ทุกกลุ่ม
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเฉพาะของเรา
ไม่ได้ใช้ยา ในการบำบัด

ชื่อ :   admin
วันที่ : 2017-08-06 13:10:23


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.