Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : ปัญหาเด็กติดเกม กับ บุคลิกแปลกแยกตัวเอง

(อ.ปั้น - สถาบันปั้นคน - www.punkhon.com)


เด็กติดเกมส์จะมีลักษณะชอบหมกหมุ่นกับการเล่นเกมส์อยู่คนเดียวและมักจะใช้เวลาเล่นนาน เมื่อถูกบังคับให้หยุดเล่นจะมีพฤติกรรมที่ต่อต้านไม่สนใจสิ่งรอบข้าง เมื่อเล่นเกมส์เป็นเวลานานมากๆ จะเริ่มสนใจสิ่งรอบข้างน้อยลง ไม่ค่อยพูดกับคนหรือถ้าพูดก็จะพูดน้อย ยกเว้นเด็กที่เล่นเกมส์เหมือนกัน
เด็กที่ติดเกมส์จะมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง ไม่ค่อยพูดกับคนรอบข้าง ปิดตัวอยู่กับตัวเอง ไม่สุงสิงกับคนอื่นหรือคนรอบข้างและเริ่มมีพฤติกรรมแปลกแยกตัวเองออกจากคนรอบข้างหรือคนใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ พี่ ญาติ เพื่อน อื่นๆ


บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม

" หมอรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกันนั้นคือ ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "


สถาบัน อ.ปั้น สอนเด็กพิเศษ-พัฒนาการช้า ทุกกลุ่ม
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเฉพาะของเรา
ไม่ได้ใช้ยา ในการบำบัด

ชื่อ :   admin
วันที่ : 2017-08-06 13:13:10


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.