Design Revisions

Webboard เด็กพิเศษ

เราเป็นสถาบันแรกๆ ที่เปิดสอนเด็กพิเศษ โดยไม่ใช้ยา
เราเปิดสอนเด็กพิเศษ  ทุกแบบ  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  ( โดย  อ.ปั้น )
ถ้าเรียนไม่ได้ เราพร้อมคืนเงิน  ,  เข้าสู่เว็บ สถาบันปั้นคน
โทร 089-1690911  ,  086-3329288    Email  :  paputking@yahoo.com

 

เว็บบอร์ด  เพื่อเด็กพิเศษ

 

 

ค้นหากระทู้

   
 
หัวข้อ : การแก้ไขพฤติกรรมเด็ก ที่ลอกเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อนได้ง่าย

(อ.ปั้น - สถาบันปั้นคน - www.punkhon.com)
.
.
เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม เราสามารถแบบเด็กตามพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ได้ 2 อย่าง คือ
1.เด็กที่มีลอกเลียนแบบพฤติกรรมกรรมเพื่อนได้ง่าย
2.เด็กที่มีลอกเลียนแบบพฤติกรรมกรรมเพื่อนได้ยาก
ในการแก้ไขพฤติกรรมเด็กให้ไปในทางที่ดีขึ้น ถ้าเด็กคนนั้นเป็นแบบลอกเลียนแบบพฤติกรรมกรรมเพื่อนได้ง่าย เรานำเด็กนั้นไปอยู่ร่วมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ดี เด็กก็จะค่อยๆมีพฤติกรรมดีขึ้น แต่เด็กที่มีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบยาก ต้องมาแก้ไขพฤติกรรมด้วยวิธีอื่นๆ แทน
.
การที่เด็กจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมกรรมเพื่อน มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น การนั่งใกล้กัน การทำงานร่วมกันเป็นประจำ ความสนิด ความชื่นชอบ เป็นต้น
.
.
บทความของผม ไม่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็ก-ผู้ใหญ่ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะร่ำรวย หรือ ยากจนเพียงใดก็ตาม
.
" หมอรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกันนั้นคือ ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

ชื่อ :   admin
วันที่ : 2018-05-08 09:41:36


 
 

 

 

Search

go

address


contact us

Phone: xxx xxxx

support@admin.com

connect with us

twitter icon

facebook icon

flickr icon

rss icon

?2014 Design Revisions xxx. All rights reserved.