newcact.com

อาทิตย์, กรกฏาคม ๒๑, ๒๕๖๗

เด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ ในด้านสติปัญญา--ความคิด ต่างๆ

เราเปิดสอนคอร์สนี้มานานนับ 10ปี  - อ.ปั้น


คอร์สเด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ   ในด้านสติปัญญา--ความคิด  ต่างๆ

( เราใช้ เทคนิคจิตวิทยา และ วิธีการสอน ·แบบเฉพาะของ สถาบัน )

( ถ้าเรียนไม่ได้ผล· เราพร้อมคืนเงิน ภายใน 1 เดือน ·)

 

 

 

เรารับสอนเด็กที่มีปัญหาเรื่องระบบสมอง   ด้านต่างๆ  อาทิ  ความจำ-ความรู้- ความใส่ใจ, ภาษา(อ่าน/เขียน/พูด) ,  ทักษะด้านความรู้สึก, ความใส่ใจ, ทักษะการตีความ, การรู้กาลเทศะและk4บุคคล, การแก้ปัญหา และความสามารถเชิงหน้าที่    เป็นต้น  


การสอนของเราไม่ได้เข้าไปรักษาระบบสมอง เพื่อทำให้เซลล์สมองที่ตายไปหรือระบบสมองชำรุด กลับมาทำงานดังเดิม   แต่เราพยายามทำให้ระบบสมองทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด   ภายใต้ระบบสมองที่เรามีอยู่  

 

 เป้าหมาย เพื่อทำให้ทักษะด้านต่างๆของสมอง  ฟื้นฟูกลับมามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้


เป้าหมายการสอนของเรา  คือ  เร่งเพิ่มพัฒนาการ  และฟื้นฟูความสามารถด้านต่างๆของสมอง   ได้แก่   ความจำ-ความรู้- ความใส่ใจ, ภาษา(อ่าน/เขียน/พูด) ,  ทักษะด้านความรู้สึก, ความใส่ใจ, ทักษะการตีความ, การรู้กาลเทศะและบุคคล, การแก้ปัญหา และความสามารถเชิงหน้าที่    เป็นต้นการเรียน  เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   ครั้งละ 2 ชม.   และ มีผู้ดูแลโทรไปพูดคุยด้วยสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง          

 

 

m3สำหรับท่านที่สนใจเรียน  ในช่วง 2 เดือนแรก  ค่าเรียน คือ 3,200 บาท/เดือน (การเรียน เรียน 3 -6  เดือน แล้วแต่อาการ  แต่จะเริ่มจากเรียน 2 เดือนก่อน   แล้วจะประเมินว่าต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่จึงสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์)     


ระยะเวลาการเรียน ในรายที่เป็นไม่มาก-ปานกลาง  เรียนประมาณ 3 - 6 เดือน

ระยะเวลาการเรียน ในรายที่เป็นมาก  เรียนประมาณ 6 - 12 เดือน

 

 

ถ้าเป็น เด็กที่อยู่ต่างจังหวัด··เรามีโครงการเรียนพูดระยะสั้น 1-2 เดือน ·เพื่อให้การพูดดีขึ้น เรียน 4-5 วัน/สัปดาห์ ·วันธรรมดา ·/ เรามีเจ้าหน้าที่ช่วยหาที่พักตามรูปแบบที่ผู้ปกครองต้องการด้วย

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @puncenter (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book :  อ.ปั้น พุทธะ

 

 

เงื่อนไขการรับประกัน -  การมาเรียนต่อเนื่อง ทำตามแนวทางการสอน ·แล้วไม่เห็นผลชัดเจน · เรายินดีคืนเงิน ภายใน 1 เดือน

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain