newcact.com

พุธ, ธันวาคม ๑๓, ๒๕๖๐

คอร์สเพิ่มความฉลาด เพิ่มไหวพริบ

เราเปิดสอนคอร์สนี้มานานนับ 10ปี  - อ.ปั้น

 

คอร์สเพิ่มความฉลาด  เพิ่มไหวพริบ  ทำให้เด็กฉลาด  กว่าคนปกติทั่วไป

เราเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาให้  ฉลาดขึ้น-เก่งขึ้น-เป็นอัจฉริยะได้

ถ้าเรียนไม่ได้ผล· เราพร้อมคืนเงิน ภายใน 1 เดือน )

 

 

       เราเปิดคอร์สนี้เพื่อพัฒนา  ให้ เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา 2 กลุ่ม  คือ  เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดมาก ขึ้นกว่าคนปกติ

       การสอนของคอร์สนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้าน  (โดยผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าต้องการให้พัฒนาด้านใดเป็นพิเศษ)   ความมุ่งหมายของคอร์สนี้จะทำให้  เด็กฉลาดขึ้น   มีสติปัญญาที่สูงขึ้น  กว่าคนปกติทั่วไป    เน้นความฉลาดในการใช้ชีวิต     การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

 

สิ่งที่สอนในคอร์สนี้

- ความสามารถในการจำ    การเข้าใจ   การเรียนรู้สิ่งต่างได้เร็วกว่าผู้อื่น

- ความสามารถในการคิด  วิเคราะห์    ได้เหนือกว่าคนปกติ

-มีความฉลาดเฉลียว  สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างฉานฉลาดเหนือกว่าคนปกติ

- สอนให้เด็กเป็นคนมี ไวพริบปฎิภาณ   เชาวน์ปัญญาดี

- สอนให้เด็กมีความฉลาดในการใช้ชีวิต

 

กลุ่มเด็กที่ควรเรียน

- เด็กที่เรียนรู้สิ่งต่างได้ช้ากว่าผู้อื่น

- เด็กที่มีไหวพริบน้อย  ไม่ฉลาดเฉลียว (หรือฉลาด แต่ไม่เฉลียว)

- เด็กที่มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์    ได้น้อยกว่าคนปกติ

- เด็กที่ไม่สามารถแก้ปัญหา  หรือ ตัดสินใจได้

 

 

คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส  คือ

1.สำหรับเด็กประถม

2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย

3.สำหรับ นักศึกษาและผู้ใหญ่

 

 

ระยะเวลาการเรียนคอร์ส นี้   เรียน 3-6 เดือน

- ระยะเวลาการเรียนเพื่อพัฒนา   ให้สู่ระดับ ฉลาด  3-4 เดือน

- พัฒนาให้สู่ระดับฉลาดมาก 5-6 เดือน

 

 

 

ค่าเรียน เดือนละ  3000 บาท

ติดต่อ  089-1690911  ,   086-3329288

 

เงื่อนไขการรับประกัน -  การมาเรียนต่อเนื่อง ทำตามแนวทางการสอน ·แล้วไม่เห็นผลชัดเจน · เรายินดีคืนเงิน ภายใน 1 เดือน

สถาบันเพิ่มศักยภาพตนเอง

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain