newcact.com

อาทิตย์, กรกฏาคม ๒๑, ๒๕๖๗

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 

1.สถาบันรับประกันจริงไหม

ตอบ  เรารับประกันค่ะ  ถ้ามาเรียนต่อเนื่อง และ ทำงานมาส่งตามที่ครูบอก

 

2.ครูของสถาบันเป็นใครค่ะ

ตอบ สถาบันเรามีเทคนิคเฉพาะของเราเอง  ดังนั้นครูทุกคนต้องเข้าเรียนหลักสูตรของสถาบัน  โดยผู้ช่วยครูเรียน 2 ปี  ครูเรียน 4 ปี  จึงมาทำการสอนในสถาบันได้ค่ะ

 

3.การพัฒนาองค์ความรู้ของสถาบัน

ตอบ  ครูทุกคนในสถาบันต้องสอบวัดความรู้ทุก 6 เดือน  โดยเนื้อหาที่สอบ ส่วนใหญ่คือ อัพเดทความรู้ใหม่ๆที่สำคัญที่ครูควรรู้

 

4.สถาบัน ทำไมเป็นบ้านค่ะ ไม่อยู่ในห้างสรรพสินค้า

ตอบ  มีความเป็นส่วนตัว  และปลอดภัยต่อเด็ก (ป้องกันเด็กวิ่งออกข้างนอก) ค่ะ

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain