newcact.com

อาทิตย์, กรกฏาคม ๒๑, ๒๕๖๗

ลูกที่ไม่ค่อยมีเพื่อน-เข้ากับคนอื่นได้ยาก

คอร์ส คนมีเสน่ห์ มีคนรักมากมาย ไปไหนใครก็รัก

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ เด็ก ที่ไม่ค่อยมีเพื่อน  มีปัญหากับครู เข้ากับคนอื่นได้ยาก

(รวมทั้ง ผู้ใหญ่ ที่เข้ากับคนอื่นได้ยาก - ปรับตัวเข้ากับคนอื่น ได้ยาก)

(ถ้าเรียนไม่ได้ผล เราพร้อมคืนเงิน)

 

เด็กนักเรียน-ผู้ใหญ่ จำนวนมาก ที่ไม่ค่อยมีเพื่อนๆ-เข้ากับคนอื่นได้ยาก-ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ยาก· ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ คอร์สคนมีเสน่ห์ มีเพื่อนมากมาย เป็นคอร์สที่มุ่ง ทำให้เด็ก-ผู้ใหญ่ เป็นคนมีสเน่ห์-อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนชอบคนรัก-มีเพื่อนมากมาย (การสอนใช้วิธีทางจิตวิทยาเป็นหลัก) คอร์สนี้เราสอนเด็ก-นักเรียน-นักศึกษา-ผู้ใหญ่

 

สิ่งที่สอนในคอร์สนี้

  • สอนวิธีเข้ากับเพื่อน ครู และ คนผู้อื่น  วิธีการปรับตัวเข้ากับเพื่อน ครู  คนอื่นๆ
  • สอนรู้จักวิธีการวางตัว ให้คนอื่นๆชอบ  อยากคบเราเป็นเพื่อน  ครูเอ็นดู  คนอื่นๆอยากรู้จักคุยกับเรา
  • สอนให้รู้จักการพูดเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจชอบ
  • สอนว่านิสัย บุคลิกแบบใดที่คนชอบ และ ไม่ชอบ
  • สอนให้กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มีความมั่นใจในตนเอง

 

 

กลุ่มที่ควรเรียน

- เด็กที่ไม่ค่อยมีเพื่อน  มีปัญหากับครู···เข้ากับคนอื่นได้ยาก

เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่ไม่กล้าแสดงออก เด็กที่ไม่มีความมั่นใจตนเอง

 -เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่เข้ากับคนอื่นได้ยาก

 -เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่ไม่ค่อยมีเพื่อน

 -เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่มีปัญหากับเพื่อน เพื่อนไม่ค่อยชอบ

 -เด็ก-ผู้ใหญ่ ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆได้

 


คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส คือ

1.สำหรับเด็กประถม

2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย

3.สำหรับ นักศึกษาและผู้ใหญ่

 

สำหรับท่านที่สนใจเรียน ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 - 6 เดือน แต่จะเริ่มจากเรียน 2 เดือนก่อน (ค่าเรียน 3000 บาท/เดือน) แล้วจะประเมินว่าต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่จึงสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์ ระยะเวลาการเรียน ในรายที่เป็นไม่มาก เรียนประมาณ 3 เดือน ในรายที่เป็นปานกลาง 3-4 เดือน ในรายที่เป็นมาก 5-6 เดือน

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 082-4293576

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @znh9554d (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book : อ.ปั้น พุทธะ

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain