newcact.com

อาทิตย์, กรกฏาคม ๒๑, ๒๕๖๗

เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมอง

เราเปิดสอนคอร์สนี้มานานนับ 10ปี  - อ.ปั้น

 

เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมอง 

( เราใช้วิธีการสอน เฉพาะของสถาบัน / ถ้าเรียนไม่ได้ผล· เราพร้อมคืนเงิน ภายใน 1 เดือน)

เราไม่อาจรับประกันว่า เด็กจะหายเป็นปกติ  แต่เรารับประกันว่าเด็กจะดี ขึ้นอย่างชัดเจน

 

 

k1

 

คอร์สนี้มุ่งสอนเพื่อฟื้นฟู ทักษะด้า่นต่างๆ  ที่มีปัญหา  อาทิ  ความจำ-ความรู้- ความใส่ใจ, ภาษา(อ่าน/เขียน/พูด) ,  ทักษะด้านความรู้สึก, ความใส่ใจ, ทักษะการตีความ, การรู้กาลเทศะและบุคคล, การแก้ปัญหา และความสามารถเชิงหน้าที่   เป็นต้น

 

 

 


เป้าหมายการสอนของเรา  คือ พัฒนาทักษะด้า่นต่างๆ   ดังนี้

- ความจำ / ความรู้ / ความใส่ใจ,

- ภาษา(อ่าน/เขียน/พูด) ,  

 - ทักษะด้านอารมณ์ / ความรู้สึก / ความใส่ใจ,

- ทักษะการคิด / การตีความ / การวิเคราะห์

- การรู้กาลเทศะและบุคคล,

- การตัดสินใจ / การแก้ปัญหา และความสามารถเชิงหน้าที่   เป็นต้นการเรียน  เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   ครั้งละ 2 ชม.   และ มีผู้ดูแลโทรไปพูดคุยด้วยสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง

 

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @puncenter (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book : อ.ปั้น พุทธะ

 

เงื่อนไขการรับประกัน -  การมาเรียนต่อเนื่อง ทำตามแนวทางการสอน ·แล้วไม่เห็นผลชัดเจน · เรายินดีคืนเงิน ภายใน 1 เดือน

 

 

k4

สำหรับท่านที่สนใจเรียน  ในช่วง 2 เดือนแรก  ค่าเรียน คือ 6,000 บาท (การเรียน เรียน 3 -6  เดือน แล้วแต่อาการ  แต่จะเริ่มจากเรียน 2 เดือนก่อน   แล้วจะประเมินว่าต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่จึงสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์)


ระยะเวลาการเรียน ในรายที่เป็นไม่มาก-ปานกลาง  เรียนประมาณ 3 - 6 เดือน

ระยะเวลาการเรียน ในรายที่เป็นมาก  เรียนประมาณ 6 - 12 เดือน

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain