newcact.com

พฤหัสบดี, มีนาคม ๒๓, ๒๕๖๐

คอร์ส นักคิด นักวิเคราะห์

เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก· และที่เดียวในประเทศ··โดย อ.ปั้น (เราเปิดมานานนับ 10ปี)

x2 

 

 

คอร์ส คนฉลาดคิด-วางแผน  (เด็กนักเรียน-นักศึกษา-ผู้ใหญ่ )  

ถ้าอยากให้ลูก ฉลาด เก่ง มีไหวพริบ คิดเป็นเหตุผล ต้องเรียนคอร์สนี้
ลูกท่านจะฉลาดขึ้น อย่างเหลือเชื่อ  ถ้าเรียนไม่ได้ผล  เราพร้อมคืนเงิน

 

 

คนบางคนสามารถคิด-วางแผน ตัดสินใจในสิ่งที่คนอื่นๆ คิดไม่ได้  เราจึงเปิดคอร์สคนฉลาดคิด-วางแผน  โดยคอร์สนี้มุ่งสอนให้ท่าน  สามารถคิดในมุมมองที่คนอื่นๆ  คิดไม่ได้   โดยสิ่งที่เราสอนได้แก่


- สอนคิด-วางแผน  เป็นระบบ
- สอนคิด-วางแผน  เป็นเหตุเป็นผล
- สอนคิด-วางแผน  ในมุมมองที่แตกต่าง
- สอนคิด-วางแผน  เพื่อแก้ปัญหา
- อื่นๆ

เป้าหมายการสอน  คือ  ทำให้ท่านเป็นคนที่มีความคิดเฉลียวฉลาด   สามารถคิดในสิ่งที่คนอื่นๆ คิดไม่ได้  เพื่อให้ท่านเจรฺญเติบโตในการงาน  ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน  หัวหน้าและบุคคลต่างๆ  ถึงความสามารถของท่าน  เพื่อให้ท่านเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน


คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส  คือ

1.สำหรับเด็กอนุบาล - ประถม 

 2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย  

 3.สำหรับ นักศึกษาและผู้ใหญ่

 

ค่าเรียน 3000 บาท/เดือน  สำหรับเด็กอนุบาล - มัธยมปลาย
-   กรณีเรียนเป็นคอร์ส  เริ่มเรียนขั้นต้น  2 เดือน (ค่าเรียน 6000บาท/คอร์ส)    เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์  ครั้งละ 2 ชม. 
-   ถ้าเป็น นักศึกษาหรือ ผู้ใหญ่ ·ค่าเรียน ·4500 ·บาท/เดือน

 สนใจเรียนติดต่อ  089-1690911  ,   086-3329288

 

ถ้าเด็กอยู่ไกลมากๆ ต่างจังหวัด  ท่านสามารถเรียนออนไลน์ได้  ในกรณีเด็กมีอาการสมาธิสั้น  (แบบไม่มีอาการเดินหรือวิ่งไปมาในเวลาที่เรียน)

สถาบันเพิ่มศักยภาพตนเอง

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain