newcact.com

เสาร์, กรกฏาคม ๒๒, ๒๕๖๐

คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ

เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก  และที่เดียวในประเทศ  โดย อ.ปั้น (เราเปิดมานานนับ 10ปี)
คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ (เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา )
ในด้านการเรียน/ด้านอารมณ์-จิตใจ     ถ้าเรียนไม่ได้ผล  เราพร้อมคืนเงิน


เรารับสอนเด็กพิเศษ(เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา ) เพื่อเพิ่มพัฒนาการในด้านต่างๆ   (การรักษาไม่มีการใช้ยาใดๆทั้งสิ้น)   โดยแยกเป็นการพัฒนาเป็น 2 ด้าน คือ
- ด้านการเรียน  สมาธิ ความจำ อ่าน-เขียน  การพูด
-ด้านอารมณ์/พฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ/ 

 
ซึ่งเป้าหมายของการสอน  คือ ทำให้เด็กมีพัฒนาการใกล้เคียงเด็กปกติ  (หรือในบางรายสามารถพัฒนาความสามารถในบางด้านให้ดีกว่าเด็กปกติ)    โดยเรารับสอนเฉพาะ เด็กที่มีความบกพร่อง  แต่สามารถเรียนรู้ได้ (คือ  เด็กเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นกำลังสื่อสารกับตนเอง) กลุ่มเด็กพิเศษ ที่เรารับสอนได้แก่

 

 


คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส  คือ


1.สำหรับเด็กประถม 
2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย  
3.สำหรับ นักศึกษาและผู้ใหญ่ 

 
ติดต่อ  089-1690911  ,   086-3329288สถาบันเพิ่มศักยภาพตนเอง

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain