newcact.com

อาทิตย์, กรกฏาคม ๒๑, ๒๕๖๗

เด็กเรียนรู้ช้า-อ่านเขียนไม่ได้-คิดเลขช้า

เราเปิดสอนคอร์สนี้มานานนับ 10ปี  - อ.ปั้น

 

 

คอร์สคิดเร็ว-เรียนรู้เร็ว-อ่านเขียนคล่อง  เพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้น     

สำหรับท่านที่ลูกเรียนรู้ช้า หรือ เป็นโรคแอลดี (ความบกพร่องในการเรียนรู้)

คือ  คิดช้า/รับรู้ช้า/เข้าใจช้า/ตัดสินใจช้า  - อ่านเขียนไม่ได้ - คิดเลขช้า

ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน  ผลการเรียนไม่ดี    (ถ้าเรียนไม่ได้ผล· เราพร้อมคืนเงิน ภายใน 1 เดือน)

 

 

f3เราเปิดคอร์สนี้เพื่อ  เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มเรียนรู้ช้า  กับ กลุ่มที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้    (เราใช้วิธีการสอน ตามรูปแบบเฉพาะของสถาบัน  อ.ปั้น)  

 

ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมีลักษณะดังนี้    คือ

1.เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา ที่มีอาการเรียนรู้ช้า   จะมีอาการดังนี้  คือ   เรียนรู้-รับรู้-เข้าใจสิ่งต่างได้ๆช้ากว่าคนอื่นๆ   คิดและตัดสินใจช้า   การคิดและการตัดสินใจ ดูไม่เป็นระบบหรือไม่ค่อยมีเหตุผล   รับรู้และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนและสิ่งต่างๆได้ช้ากว่าเพื่อน 

 

2.เด็ก/นักเรียน/นักศึกษาจำนวนมาก เป็นโรคแอลดี( LD ความบกพร่องในการเรียนรู้)  คือ  เด็กที่มีปัญหาการเรียน เรียนอ่อนบางวิชา หรือหลาย ๆ วิชา ทั้ง ๆที่สติปัญญาปกติ ไอคิวดี  ฉลาด  ขยัน  ตั้งใจเรียน   แต่พวกเขาพยายามเรียนแล้วผลการเรียนไม่ดี   หรือ เรียนดีแต่ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นๆอย่างมาก   ถูกเพื่อนล้อ ว่าไม่ฉลาด  หลายคนซึมเศร้า  ขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าแสดงออก   ครึ่งหนึ่งอาจจะมีปัญหาพฤติกรรม สมาธิสั้นอยู่ไม่นิ่งร่วมด้วย   ทำให้มีผลการเรียนที่ไม่ดี   ดังนั้น  ถ้าเราไม่แก้ไขตั้งแต่แรก  จะทำให้เด็กมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโตขึ้น

 

 


ลักษณะหลักๆ ของความบกพร่องในการเรียนรู้

 
1. ความบกพร่องด้านการอ่าน   อ่านหนังสือไม่ออกเลย หรืออ่านหนังสือได้ไม่เหมาะสมตามวัย เช่น สะกดไม่ถูก อ่านตกหล่น อ่านทีละตัวอักษรได้แต่ผสมคำไม่ได้ แยกแยะพยัญชนะที่คล้ายกันไม่ออก (ก - ถ - ภ) ทั้งๆที่เด็กดูมีความ   ฉลาดรอบรู้ในด้านอื่นๆ ถ้ามีใครเล่าเรื่องให้ฟังจะเข้าใจดี เรียนรู้จากการเห็นภาพ และการฟัง จะทำได้ดี แต่ถ้าให้อ่านเองจะไม่ค่อยรู้เรื่อง จับใจความไม่ได้


2. ความบกพร่องด้านการเขียน (Disorder of Written Expression)   มีปัญหาในด้านการเขียนหนังสือ ตั้งแต่เขียนหนังสือไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่าอยากจะเขียนอะไร เขียนตกหล่น สลับตำแหน่ง หรือผิดตำแหน่ง เขียนไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ ใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง เว้นวรรคตอนหรือย่อหน้าไม่ถูกต้อง จนทำให้ผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้ถูกต้อง


3. ความบกพร่องด้านการคำนวณ (Mathematics Disorder)    มีปัญหาในด้านการคำนวณ ตามระดับความรุนแรง หลากหลายรูปแบบ  เช่น  มีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข ไม่เข้าใจเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ไม่สามารถแปลโจทย์ปัญหาเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ มีการคำนวณที่ผิดพลาด ตกหล่นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเป็นประจำ

 

4.ความบกพร่องด้านการเข้าใจ   มีปัญหาในด้านการเรียนรู้  เข้าใจอะไรยาก  ต้องสอนหลายครั้ง อธิบายหลายครั้งกว่าจะเข้าใจ  ทั้งเรื่องเรียน  และเรื่องทั่วไป

 

5.ความบกพร่องด้านการสื่อสาร   อธิบาย เล่าเรื่อง  คือ  พูดอธิบายแล้ววกวน  อธิบายสับสน  คนฟังไม่เข้าใจ  หรือ คนฟังเข้าใจยาก  เล่าเรื่องไม่เป็น 

 

5.ความบกพร่องด้านการคิด   มีปัญหาในด้านการคิด  วิเคราะห์  คือ  คิดช้า  คิดไม่ได้   คิดผิด  คิดแบบไม่มีเหตุผล ทั้งเรื่องเรียน· และเรื่องทั่วไป

(ข้อ 4 , 5 , 6 สถาบันกำหนดขึ้นเอง  จากประสบการณ์สอนหลายปี)

 f4

 

 

 

 

 

 

 

 

คอร์สคิดเร็ว-เรียนรู้เร็ว เพื่อผลการเรียนที่ดี  เป็นคอร์สที่มุ่งสอนเพื่อพัฒนา เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา ที่มีอาการเรียนรู้ช้าหรือเป็นโรคแอลดี  โดยสอนวิธีเรียนรู้-วิธีคิดของเด็กและผู้ใหญ่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  

ผลของการเรียนคอร์สนี้ คือ  ความบกพร่องในการเรียนรู้บางอย่างของเด็กจะหายไป(หรือลดลงอย่างมาก)   เด็กเรียนรู้-รับรู้-เข้าใจเร็ว  คิดเร็ว  ตัดสินใจเร็ว   การคิดและการตัดสินใจมีเหตุผล  รับรู้และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนและสิ่งต่างๆได้เร็ว   อ่านเขียนคล่อง  คิดเลขเร็วขึ้น  

 โดยเราใช้วิธีการสอนใช้วิธีตามหลักสูตรการพัฒนาการคิดและตัดสินใจแบบอเมริกา 

 

 

สำหรับเด็กปกติก็สามารถเรียนคอร์สนี้   เพื่อทำให้ลูกท่านเรียนรู้-รับรู้-เข้าใจเร็ว  คิด-ตัดสินใจเร็วและมีเหตุผล  รับรู้และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนและสิ่งต่างๆได้เร็ว 

คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส  คือ
1.สำหรับเด็กอนุบาล - ประถม 
2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย  (เพื่อการเรียน  และ ใช้ชีวิตประจำวัน)

3.สำหรับ คนทำงาน และ ผู้ใหญ่ (เพื่อการทำงาน  และ ใช้ชีวิตประจำวัน)

 

 

การฝึก - ฝึกครั้งละ 2 ชม.

ค่าเรียน  3500 บาท/เดือน   สำหรับเด็กไทย

-   กรณีเด็กมีอาการไม่มาก  เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์  ครั้งละ 2 ชม.  เรียน 3-4 เดือน (มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง)   รับไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม   สนใจโปรดจอง 
-   กรณีเด็กมีอาการมาก  เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์  ครั้งละ 2 ชม.  เรียน 5-6 เดือน (มีครูโทรไปคุยด้วยสัปดาห์ละ 1-2ครั้ง)   รับไม่เกิน 5 คน/กลุ่ม   สนใจโปรดจอง

 

กรณีลูกท่านเรียนหลักสูตร นานาชาติ - INTER - 2ภาษา· ค่าเรียน 4500 บาท/เดือน 

 

ถ้าเด็กอยู่ไกลมากๆ ต่างจังหวัด  ท่านสามารถเรียนออนไลน์ได้

 

 

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @puncenter (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book : อ.ปั้น พุทธะ

 

 

เงื่อนไขการรับประกัน -  การมาเรียนต่อเนื่อง ทำตามแนวทางการสอน ·แล้วไม่เห็นผลชัดเจน · เรายินดีคืนเงิน ภายใน 1 เดือน

 


เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain