newcact.com

อาทิตย์, กรกฏาคม ๒๑, ๒๕๖๗

teenager

คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ

เรารับสอนเด็กพิเศษ(เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา-ผู้ใหญ่) เพื่อเพิ่มพัฒนาการในด้านต่างๆ · 

( เราใช้การปรับพฤติกรรม -  เทคนิคจิตวิทยา -วิธีการสอน  แบบเฉพาะของ สถาบัน  จึงไม่มีการใช้ยา ในการบำบัด )

 

 

 

โดยแยกเป็นการพัฒนาเป็น 2 ด้าน คือ

- ด้านการเรียน
-ด้านอารมณ์/พฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ/ 
ซึ่งเป้าหมายของการสอน  คือ ทำให้เด็กมีพัฒนาการใกล้เคียงเด็กปกติ  (หรือในบางรายสามารถพัฒนาความสามารถในบางด้านให้ดีกว่าเด็กปกติ)    โดยเรารับสอนเฉพาะ เด็กที่มีความบกพร่อง  แต่สามารถเรียนรู้ได้ (คือ  เด็กเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นกำลังสื่อสารกับตนเอง)   สถาบันเราอยู่หลังเซ็นทรัลบางนา

คอร์สที่เปิดสอน  มีดังนี้

คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ

คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain