newcact.com

จันทร์, เมษายน ๒๔, ๒๕๖๐

teenager

คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ

เรารับสอนเด็กพิเศษ(เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา ) เพื่อเพิ่มพัฒนาการในด้านต่างๆ · (การรักษาไม่มีการใช้ยาใดๆทั้งสิ้น) · โดยแยกเป็นการพัฒนาเป็น 2 ด้าน คือ

 

- ด้านการเรียน
-ด้านอารมณ์/พฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ/ 
ซึ่งเป้าหมายของการสอน  คือ ทำให้เด็กมีพัฒนาการใกล้เคียงเด็กปกติ  (หรือในบางรายสามารถพัฒนาความสามารถในบางด้านให้ดีกว่าเด็กปกติ)    โดยเรารับสอนเฉพาะ เด็กที่มีความบกพร่อง  แต่สามารถเรียนรู้ได้ (คือ  เด็กเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นกำลังสื่อสารกับตนเอง)

คอร์สที่เปิดสอน  มีดังนี้

คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ

คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ

สถาบันเพิ่มศักยภาพตนเอง

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain