newcact.com

พุธ, กุมภาพันธ์ ๒๐, ๒๕๖๒

students6กลุ่มคอร์ส คนฉลาด คนอัจฉริยะ

กลุ่มคอร์สคนฉลาด-คนอัจฉริยะ(เด็กนักเรียน-นักศึกษา-ผู้ใหญ่ )  
ในด้านการเรียน/ด้านอารมณ์-จิตใจ

 เรารับสอนเด็ก-นักเรียน-นักศึกษา-ผู้ใหญ่     เพื่อเพิ่มพัฒนาการ ทักษะ ในด้านต่างๆ  

คอร์สที่เรารับสอนได้แก่
- คอร์สเด็กเรียนเก่งขึ้น  (เด็กที่มีความจำไม่ดี หรือ เรียนไม่เก่ง)
- คอร์สคนฉลาด-มีไวพริบปฎิภาณ
-คอร์ส  นักคิด  นักวิเคราะห์
- คอร์สปั้นดินเป็นดาว

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain