newcact.com

พุธ, กุมภาพันธ์ ๒๐, ๒๕๖๒

students3สถาบันพัฒนาการสมอง

Develop   Brain 

เรามุ่งมั่นพัฒนาวิชาการด้านต่างๆ ·เพื่อนำมาช่วยในการฟื้นฟูพัฒนาสมองแก่

 

บุคคลต่างๆ ที่มีปัญหาด้านสมอง   ทำให้ท่านสมองของท่านทำงานได้ดีขึ้น   สถาบันเรามีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างไม่หยุดยั้ง   เพื่อให้หลักสูตรของเรามีประสิทธิภาพต่อตัวท่านมากที่สุด    บางหลักสูตรใช้เวลาวิจัยพัฒนาร่วมหลายปี  จึงเริ่มเปิดสอน

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain