newcact.com

ศุกร์, มีนาคม ๒๓, ๒๕๖๑

คอร์สดูแล-เด็กพิเศษ

คอร์สดูแล-เด็กพิเศษ (ที่บ้านท่าน หรือ ที่ศูนย์เรา)
มุ่งดูแล-ฟื้นฟู  เด็กพิเศษ ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น  (โดยวิธีการสอน ตามแนวเฉพาะของสถาบัน)
Care Special Child  ( C-S-C )


คอร์สดูแล-ฟื้นฟู เด็กพิเศษ  โดยฟื้นฟูทั้งร่างกาย-ความคิด-จิตใจ สำหรับเด็กพิเศษที่มีอาการปานกลาง-มาก   การดูแลของเรามุ่งเน้นช่วยฟื้นฟูให้เด็กพิเศษกลับมาเป็นปกติมากที่สุด    ซึ่งเด็กพิเศษที่มีอาการปานกลาง-มาก   การฟื้นฟูมีทั้งมาอยู่ที่ศูนย์ของเรา  หรือให้เราส่งเจ้าหน้าที่เป็นที่บ้านของท่าน      โดยเรามีผู้ดูแลประจำ   และมีผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งเวียนไปเช็คอาการเพื่อให้การฟื้นฟูมีประสิทธภาพมากขึ้น  

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับเด็กพิเศษที่ต้องการการกระตุ้นค่อนข้างมาก กลุ่มเด็กพิเศษ  ที่รับดูแล (ไม่รับดูแลบุคคลที่เป็นโรคติดต่อ)  ได้แก่  - เด็กออทิสติก- เด็กดาว์นซินโดม- เด็กปัญญาอ่อน- เด็กพิเศษต่างๆ  

 

แนวการฝึก   เป็นแนวที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประมาณ 10กว่าปี  เป็นการผสมผสานแนวคิดหลายๆแบบ  อาทิ พฤติกรรมบำบัด   ดนตรีบำบัด  ศิลปะบำบัด  จิตวิทยาเด็กพิเศษ  อื่นๆ 

 

 รูปแบบการดูแล แยกเป็น 2 แบบ  คือ

1. เด็กมาอยู่ที่ศูนย์ของเรา (เป็นแบบไป-กลับ เช้าเย็น)

2. มีผู้ดูแลประจำ  เดินทางไปที่บ้านของเด็กอยู่กับเด็กที่บ้าน  ซึ่งมีทั้งอยู่ประจำที่บ้าน กับ อยู่เป็นครั้งคราว   กรณี เด็กมาอยู่ที่ศูนย์ของเรา (เป็นแบบไป-กลับ เช้าเย็น)

 - ท่านสามารถมาเฉพาะบางวัน หรือมาทุกวันก็ได้

- มีการพาเด็กออกนอกสถานที่  ถ้าผู้ปกครองต้องการ   พาไปเล่นสวนเด็กเล่น   พาไปว่ายน้ำ    พาไปสวนสัตว์  อื่นๆ   

 

กรณีเป็นแบบ- มีผู้ดูแลประจำ  อยู่กับเด็กที่บ้าน

 -  ดูแล-ฟื้นฟู   ให้เด็กพิเศษกลับมาเป็นปกติมากที่สุด  

 -  ดูแลการใช้ชีวิตประจำวันของเด็ก  กรณีเป็นแบบ

- มีผู้ดูแลที่เข้าไปดูแลเป็นประจำ (แต่ไม่ได้พักอาศัยในบ้านเด็ก)  เข้าไปหาเด็ก 2-3 ครั้ง /สัปดาห์ ผู้ดูแล- หญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 18-45 ปีหน้าที่

 -  ดูแล-ฟื้นฟู   ให้เด็กพิเศษกลับมาเป็นปกติมากที่สุด      

 ระยะเวลา    ส่วนใหญ่เราดูแลไม่เกิน 1 ปี  หลังจากสามารถกระตุ้นพัฒนาการเด็กเต็มที่แล้ว  เราจะหยุดบริการ (ยกเว้นผู้ปกครอง ขอให้ดูแลต่อไป) 

 

 

 เป้าหมายการดูแล   

  - ให้เด็กพิเศษกลับมาเป็นปกติมากที่สุด    

  - ทำให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้

 

 

สนใจสามารถสอบถามได้ที่   Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ติดต่อ  อ.ปั้น 089-1690911 , ผู้ช่วย อ.ปั้น  086-3329288   (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

 

ค่าใช้จ่ายแล้วแต่อาการเด็ก    และ รูปแบบการดูแล
กรณีเป็นแบบ- มีผู้ดูแลที่เข้าไปดูแลเป็นประจำ (แต่ไม่ได้พักอาศัยในบ้านเด็ก)  สำหรับเด็กพิเศษปกติ  8,000 บาท/เดือน   ผู้ดูแลเข้าไป 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
กรณีเป็นแบบ- มีผู้ดูแลประจำ  อยู่กับเด็กที่บ้าน สำหรับเด็กพิเศษปกติ  16,000 บาท/เดือน  ค่าใช้จ่ายนี้รวมของผู้ดูแลประจำและผู้เชี่ยวชาญ  ที่มุ่งเวียน ไปตรวจอาการ

สถาบันเพิ่มศักยภาพตนเอง

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain