newcact.com

อาทิตย์, ธันวาคม ๑๖, ๒๕๖๑

บทความ

ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง กับ สมาธิสั้น

เด็กที่มีสมาธิในการทำงาน แต่ร่างกายไม่นิ่ง
 - เรื่องวัคซีนป้องกันโรคสมาธิสั้นในเด็ก
เมื่อลูกโตแล้วแต่ยังอ่านไม่ค่อยออก  เขียนไม่ค่อยได้
- หน้าต่างของจิตใจเด็ก (ลูก มีเพื่อนในโรงเรียนน้อยลงเรื่อยๆ)
- LD ทางการเรียนรู้  แบบไม่สามารถวิเคราะห์หรือจินตนาการ 
- ก่อกำแพงจิตใจ ให้ลูกสาว (ป้องกันลูกมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร)
- หูแว่ว  กับ  ภาวะการแปลกแยกของจิต
- ภาวะการกดดันตนเอง (เรื่องผู้หญิงที่อยากแต่งงาน   แต่ไม่ได้แต่งซักที)
- ภาวะอยู่กับตนเอง   เล่นกับตนเองของเด็ก (สัญญาณที่ต้องระวัง)
ทฤษฎีคนอัจฉริยะ (การพัฒนา เด็ก-คนปกติ    ให้ไปสู่  คนอัจฉริยะ)
-แรงผลักดันจิตใจ  กับ ความสำเร็จสิ่งที่หวัง

- IQ สิ่งที่พัฒนาได้  ( ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ IQ )


- ทฤษฎีจิตวิทยาอันไหนถูกกันแน่

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain