newcact.com

เสาร์, กรกฏาคม ๒๒, ๒๕๖๐

บทความ

ชมรมเพิ่มพัฒนาการเด็ก  (อ.ปั้น)

ชมรมเพิ่มพัฒนาการเด็ก   จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชมรมเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ของ  ครูอาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญ  แพทย์  ที่ศึกษา-วิจัย-รักษา   เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา  (การรักษาไม่มีการใช้ยาใดๆทั้งสิ้น)   ให้มีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้น  โดยศึกษาทั้งเด็กปกติ  และเด็กพิเศษ  โดยแยกพัฒนาเป็น 2 ด้าน คือ
- ด้านการเรียน
-ด้านอารมณ์/พฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ/

โดยเรามีการแลกเปลี่ยนความรู้กันทาง Email    และนัดพบเจอกันเป็นครั้งคราว    ท่านที่สนใจแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การเพิ่มพัฒนาการเด็ก  สามารถส่งมาที่    Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

บทความ
ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง กับ สมาธิสั้น
เด็กที่มีสมาธิในการทำงาน แต่ร่างกายไม่นิ่ง
 - เรื่องวัคซีนป้องกันโรคสมาธิสั้นในเด็ก
เมื่อลูกโตแล้วแต่ยังอ่านไม่ค่อยออก  เขียนไม่ค่อยได้
- หน้าต่างของจิตใจเด็ก (ลูก มีเพื่อนในโรงเรียนน้อยลงเรื่อยๆ)
- LD ทางการเรียนรู้  แบบไม่สามารถวิเคราะห์หรือจินตนาการ 
- ก่อกำแพงจิตใจ ให้ลูกสาว (ป้องกันลูกมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร)
- หูแว่ว  กับ  ภาวะการแปลกแยกของจิต
- ภาวะการกดดันตนเอง (เรื่องผู้หญิงที่อยากแต่งงาน   แต่ไม่ได้แต่งซักที)
- ภาวะอยู่กับตนเอง   เล่นกับตนเองของเด็ก (สัญญาณที่ต้องระวัง)
ทฤษฎีคนอัจฉริยะ (การพัฒนา เด็ก-คนปกติ    ให้ไปสู่  คนอัจฉริยะ)
-แรงผลักดันจิตใจ  กับ ความสำเร็จสิ่งที่หวัง

- IQ สิ่งที่พัฒนาได้  ( ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ IQ )


- ทฤษฎีจิตวิทยาอันไหนถูกกันแน่

สถาบันเพิ่มศักยภาพตนเอง

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain